Get Adobe Flash player

Vyhledat na stránkách

Počasí

Přihlášení

Úřední deska

Veškeré oznámení o jednání a probíhající řízení.
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.07.2017 31.07.2017 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a určení lhůty pro podání námitek - "Spáňov - MVN p.č.40"
MeDO-51388/2017-Kitz-DS Jiří Janda
14.06.2017 30.06.2017 Oznámení o lhůtě a místě převzetí lesních hospodářských osnov
MeDo-44962/2017-Zah Jiří Janda
22.05.2017 06.06.2017 Oznámení záměru pronajmutí majetku Obce Spáňov (část budovy č.p.17)
Jiří Janda
16.05.2017 30.06.2017 Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území
RR/1850/17 Jiří Janda
13.05.2017 21.05.2017 Oznámení o konání 2. jednání zastupitelstva Obce Spáňov v roce 2017
Jiří Janda
10.05.2017 29.05.2017 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2017
965936/17/2300-11460-401159 Jiří Janda
05.04.2017 21.04.2017 Oznámení o zahájení územního řízení - Spáňov, náves - kabelizace veř.osv.
77/2017/V/Pa Jiří Janda
20.02.2017 08.03.2017 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského
ŽP/2292/17 Jiří Janda
18.02.2017 26.02.2017 Oznámení o konání 1. jednání zastupitelstva Obce Spáňov v roce 2017
Jiří Janda
16.01.2017 31.01.2017 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - bobr evropský (Castor fiber).
Jiří Janda
22.12.2016 30.12.2016 Oznámení o konání 7. jednání zastupitelstva Obce Spáňov v roce 2016
Jiří Janda
22.11.2016 30.11.2016 Oznámení o konání 6. jednání zastupitelstva Obce Spáňov v roce 2016
6/2016 Jiří Janda
17.10.2016 02.11.2016 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "Modernizace zemědělského areálu ve Spáňově"
Jiří Janda
15.10.2016 15.10.2016 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - "Modernizace zemědělského areálu ve Spáňově"
Jiří Janda
10.10.2016 26.10.2016 Volby do zastupitelstev krajů (7. a 8. října 2016) - Výsledky voleb
Jiří Janda
10.10.2016 17.10.2016 Sběr nebezpečného odpadu 15. a 16.října 2016
Jiří Janda
22.09.2016 09.10.2016 Volby do zastupitelstev krajů (7. a 8. října 2016) - Oznámení o době a místě konání voleb
Jiří Janda
31.08.2016 15.09.2016 Oznámení záměru prodeje pozemku v majetku Obce Spáňov (p.p.č. 141/5 k.ú.Spáňov)
Jiří Janda
27.08.2016 09.10.2016 Volby do zastupitelstev krajů (7. a 8. října 2016) - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Jiří Janda
23.08.2016 09.10.2016 Volby do zastupitelstev krajů (7. a 8. října 2016) - Stanovení počtu a místa volebních okrsků
Jiří Janda

Kontakty:

Obecní úřad úřad Spáňov

Spáňov 17

344 01 Domažlice

tel: 379 768 413

email:

Účetní-Marie Kestová: podatelna@spanov.cz

Místostarosta-Ing. Jiří Janda: ou@spanov.cz

Starosta-Josef Kupilík: starosta@spanov.cz

web: www.spanov.cz

Úřední hodiny

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí 18:00-20:00
Úterý
Středa 18:00-20:00
Čtvrtek
Pátek