Get Adobe Flash player

Vyhledat na stránkách

Počasí

Přihlášení

Úřední deska

Veškeré oznámení o jednání a probíhající řízení.
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.06.2018 08.07.2018 Veřejná vyhláška - návrh zadání územního plánu (ÚP) Spáňov
Jiří Janda
21.05.2018 06.06.2018 Závěrečný účet DSO Kdyňsko včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Jiří Janda
21.05.2018 06.06.2018 Oznámení o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů pro Obec Spáňov
Jiří Janda
25.04.2018 22.06.2018 Onámení o vyhlášení výběr. řízení s aukcí číslo PDO/16/2017 na zjištění zájemce o koupi nemov.majetku p.p.č. 3900/127, 3900/134 a 5086/3 v kat. území Domažlice
Jiří Janda
25.04.2018 22.06.2018 Onámení o vyhlášení výběr. řízení s aukcí číslo PDO/14/2017 na zjištění zájemce o koupi nemov.majetku p.p.č. 3900/3 a 3900/132 v kat. území Domažlice
Jiří Janda
25.04.2018 28.05.2018 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.pdf
973399/18/2300-11460-401159 Jiří Janda
09.04.2018 16.04.2018 Sběr nebezpečného odpadu
Jiří Janda
23.03.2018 03.05.2018 Veřejná vyhláška - o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Jiří Janda
12.03.2018 03.09.2018 Výzva k důslednému plnění opatření lesa - lýkožrout smrkový
Jiří Janda
07.02.2018 23.04.2018 Veřejná vyhláška - o návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Jiří Janda
29.12.2017 14.01.2018 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1/2017 Jiří Janda
28.12.2017 14.01.2018 Oznámení o místě a konání volby Prezidenta České republiky
Jiří Janda
04.12.2017 29.12.2017 Návrh obecně závazné vyhlášky obce Spáňov č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Jiří Janda
01.12.2017 16.12.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volevní komise - pro volbu prezidenta republiky - volba prezidenta ČR 12.,13.1.2018
Jiří Janda
28.11.2017 14.12.2017 Informace o počtu a sídle Okrskových volebníchkomisí pro volby prezidenta ČR 12.1. a 13.1. 2018
Jiří Janda
13.11.2017 29.11.2017 Vyhláška o stanovení min. počtu členů okrskové voleb.komise - volba prezidenta ČR 12.,13.1.2018
Jiří Janda
21.10.2017 29.10.2017 Oznámení o konání 6. jednání zastupitelstva Obce Spáňov v roce 2017
Jiří Janda
05.10.2017 22.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jiří Janda
26.09.2017 12.10.2017 VÝZVA K VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - "Spáňov - MVN p.č.40"
MeDO-67070/2017-Kitz-DS Jiří Janda
18.09.2017 16.11.2017 Oznámení ČEZ Distribuce - výzva pro majitele dřevin rostoucích v blízkosti elektrického vedení
Jiří Janda

Kontakty:

Obecní úřad úřad Spáňov

Spáňov 17

344 01 Domažlice

tel: 379 768 413

email:

Účetní-Marie Kestová: podatelna@spanov.cz

Místostarosta-Ing. Jiří Janda: ou@spanov.cz

Starosta-Josef Kupilík: starosta@spanov.cz

web: www.spanov.cz

Úřední hodiny

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí 18:00-20:00
Úterý
Středa 18:00-20:00
Čtvrtek
Pátek