Get Adobe Flash player

Vyhledat na stránkách

Počasí

Přihlášení

Úřední deska

Veškeré oznámení o jednání a probíhající řízení.
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.12.2017 14.01.2018 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1/2017 Jiří Janda
28.12.2017 14.01.2018 Oznámení o místě a konání volby Prezidenta České republiky
Jiří Janda
04.12.2017 29.12.2017 Návrh obecně závazné vyhlášky obce Spáňov č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Jiří Janda
01.12.2017 16.12.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volevní komise - pro volbu prezidenta republiky - volba prezidenta ČR 12.,13.1.2018
Jiří Janda
28.11.2017 14.12.2017 Informace o počtu a sídle Okrskových volebníchkomisí pro volby prezidenta ČR 12.1. a 13.1. 2018
Jiří Janda
13.11.2017 29.11.2017 Vyhláška o stanovení min. počtu členů okrskové voleb.komise - volba prezidenta ČR 12.,13.1.2018
Jiří Janda
21.10.2017 29.10.2017 Oznámení o konání 6. jednání zastupitelstva Obce Spáňov v roce 2017
Jiří Janda
05.10.2017 22.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jiří Janda
26.09.2017 12.10.2017 VÝZVA K VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - "Spáňov - MVN p.č.40"
MeDO-67070/2017-Kitz-DS Jiří Janda
18.09.2017 16.11.2017 Oznámení ČEZ Distribuce - výzva pro majitele dřevin rostoucích v blízkosti elektrického vedení
Jiří Janda
13.07.2017 31.07.2017 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a určení lhůty pro podání námitek - "Spáňov - MVN p.č.40"
MeDO-51388/2017-Kitz-DS Jiří Janda
14.06.2017 30.06.2017 Oznámení o lhůtě a místě převzetí lesních hospodářských osnov
MeDo-44962/2017-Zah Jiří Janda
22.05.2017 06.06.2017 Oznámení záměru pronajmutí majetku Obce Spáňov (část budovy č.p.17)
Jiří Janda
16.05.2017 30.06.2017 Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území
RR/1850/17 Jiří Janda
13.05.2017 21.05.2017 Oznámení o konání 2. jednání zastupitelstva Obce Spáňov v roce 2017
Jiří Janda
10.05.2017 29.05.2017 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2017
965936/17/2300-11460-401159 Jiří Janda
05.04.2017 21.04.2017 Oznámení o zahájení územního řízení - Spáňov, náves - kabelizace veř.osv.
77/2017/V/Pa Jiří Janda
20.02.2017 08.03.2017 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského
ŽP/2292/17 Jiří Janda
18.02.2017 26.02.2017 Oznámení o konání 1. jednání zastupitelstva Obce Spáňov v roce 2017
Jiří Janda
16.01.2017 31.01.2017 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - bobr evropský (Castor fiber).
Jiří Janda

Kontakty:

Obecní úřad úřad Spáňov

Spáňov 17

344 01 Domažlice

tel: 379 768 413

email:

Účetní-Marie Kestová: podatelna@spanov.cz

Místostarosta-Ing. Jiří Janda: ou@spanov.cz

Starosta-Josef Kupilík: starosta@spanov.cz

web: www.spanov.cz

Úřední hodiny

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí 18:00-20:00
Úterý
Středa 18:00-20:00
Čtvrtek
Pátek